Struktura datotečnog sustava

Izvor: Ubuntu-hr
Skoči na: orijentacija, traži

Struktura datotečnog sustava

U strukturi datotečnog sustava sve datoteke i direktoriji nalaze se pod korijenskim direktorijem "/", pa čak ako bi se pojedine datoteke nalazile na različitim fizičkim diskovima. Napomenimo također da neki od ovih direktorija mogu, ali i ne moraju nužno biti prisutni na Unix sustavima, što zavisi o tome jesu li pojedini podsustavi, kao npr. X Window sustav, instalirani na računalu.

Većina ovih direktorija se ipak nalazi na svim Unix operativnim sustavima te su u većini slučajeva korišteni na isti način.

Direktorij

Korijen primarne hijerarhije i korijenski direktorij za cjelokupnu strukturu datotečnog sustava.
/bin/ 
Osnovne izvršne naredbe koje moraju biti dostupne u administracijskom načinu rada; za sve korisnike (npr. cat, ls, cp).
/boot/ 
Boot izvršne datoteke (npr. kernel, initrd).
/dev/ 
Ključni uređaji (npr. /dev/null).
/etc/ 
Konfiguracijske datoteke, specifične za to računalo na razini cjelokupnog operativnog sustava.
/home/ 
Korisnički direktorij – sadrži korisničke direktorije, osobne postavke itd. Često na posebnoj particiji.
/lib/ 
Ključne biblioteke za izvršne datoteke unutar /bin i /sbin/.
/media/
Točke montiranja za prenosive medije kao CD­ROM.
/mnt/ 
Privremene točke montiranja.
/opt/ 
Opcionalni programski paketi.
/proc/ 
Virtualni datotečni sustav koji bilježi status kernela i procesa u obliku tekstualnih datoteka (npr. uptime, network).
/root/ 
Korisnički direktorij za root korisnika.
/sbin/ 
Osnovne izvršne administratorske naredbe sustava (npr. init, route, ifup).
/tmp/ 
Privremene datoteke (brišu se automatski pri pokretanju operativnog sustava)
/usr/
Sekundarna hijerarhija; sadrži većinu višekorisničkih uslužnih i drugih programa.
/usr/bin/ 
Izvršne naredbe koje nisu neophoodne (nepotrebne u administracijskom načinu rada); za sve korisnike.
/usr/include/ 
Datoteke koje služe za mapiranje funkcija/metoda u bibliotekama.
/usr/lib/ 
Biblioteke za izvršne datoteke unutar /usr/bin/ i /usr/sbin/.
/usr/sbin/ 
Izvršne datoteke sustava koje nisu neophodne (npr. programi koji se izvršavaju u pozadini za razne mrežne servise).
/usr/share/ 
Svaki program koji sadrži ili zahtjeva podatke, iste instalira u ovaj direktorij.
/usr/src/ 
Izvorni kod (npr. izvorni kod Linux kernela).
/usr/local/ 
Hijerarhija za lokalne podatke, specifične za to računalo. Tipično ova hijerarhija ima daljnje poddirektorije kao bin/, lib/, share/.
/var/ 
Izmjenjive datoteke, kao zapisi, privremene datoteke elektroničke pošte.
/var/lock/ 
Zaključane datoteke. Datoteke koje služe za praćenje resursa trenutno u uporabi.
/var/logs/ 
Datoteke raznih zapisa sustava.
/var/mail/ 
Korisnički sandučići elektroničke pošte.
/var/run/ 
Informacije o trenutno pokrenutom sustavu od zadnjeg uključenja (npr. trenutno prijavljeni korisnici i procesi koji se vrte u pozadini).
/var/spool/ 
Direktorij u kojem se nalaze datoteke koje čekaju obradu (npr. nepročitana elektronička pošta, datoteke za ispis).
/var/tmp/ 
Direktorij za privremene datoteke koje trebaju biti sačuvane između ponovnog pokretanja operativnog sustava.

Vanjske poveznice