izraz:Osnove upotrebe

Izvor: Ubuntu-hr
Skoči na: orijentacija, traži


Ideja

Potrebno je osigurati jedinstvenu lokaciju na kojoj će svi zainteresirani za lokalizaciju moći provjeriti kako i u kojem kontekstu je preveden neki izraz sa engleskog. Ovime se osigurava veća konzistentnost prijevoda. Svi korisnici wikia će moći dodavati i uređivati izraze.

Kako se izrazi ne bi miješali sa ostalim stranicama wikia spremaju se u poseban imenski prostor izraz. Poseban imenski prostor, osim razdvajanja sadržaja, omogućuje i pretraživanje samo tog imenskog prostora. Osim toga svi izrazi se spremaju u kategoriju izrazi, koja omogućava jednostavan pregled lokaliziranih izraza.

Odvajanje izraza na zasebne stranice, omogućava definiranje različitog konteksta u kojem se nalazi izraz, kao i diskusiju vezanu uz pojedini izraz.

Kako dodati novi izraz

Sve što trebate napraviti je stvoriti stranicu u imenskom prostoru izraz. To je najlakše napraviti tako da u tekstualno polje za pretraživanje upišete izraz:naziv_izraza, ukoliko takav izraz ne postoji sustav će vam ponuditi da napravite novu stranicu.

Primjer: ako se želi dodati izraz text box treba napisati izraz:text box.

Nakon otvaranja nove stranice prvo je potrebno dodati definiciju kategorije i ključ po kojem će se sortirati unutar te kategorije. To se radi dodavanjem sljedećeg koda na početak stranice:

{{izraz|naziv_izraza}}

Ostatak stranice je predviđen za definiciju konteksta i prijevoda izraza, kako je napravljeno za izraz Phishing. Poželjno je napraviti poveznicu na već postojeće izraze ako se oni pojavljuju u kontekstu, te navesti u kojoj se aplikaciji taj izraz koristi.

Nakon spremanja stranice izraz će se pojaviti u kategoriji izrazi.

Što s izrazom za koji ne znam prijevod

Za takve izraze je predviđena stranica Neprevedeni izrazi. Ona se koristi za definiciju izraza i njihovih konteksta za koje još ne postoji prijevod ili niste sigurni kako ih prevesti.

Pretraživanje izraza

Prilikom pretraživanja izraza može se koristiti zamjenski znak * koji zamjenjuje niz znakova ne definirane dužine. Primjer

  • text* će za rezultat pretraživanja vratiti sve izraze koji započinju s 'text' nakon kojeg može biti ne definiran broj znakova
  • *box će za rezultat pretraživanja vratiti sve izraze koji završavaju s 'box' ispred kojeg se nalazi ne definiran broj znakova